Implantatbehandling og kirurgi

Hos Tandklinikken Rådhusgården varetager vi alle former for kirurgiske indgreb. Indgrebene bliver foretaget under sterile forhold - klinikken kan omdannes til operationsstue.

Som eksempler på kirurgiske indgreb kan nævnes bl.a. implantatbehandling, fjernelse af visdomstænder og rodspidsoperation.

Implantatbehandling

Hvis enkelte, flere eller alle tænder mangler, kan de erstattes af implantater, der vil fungere som dine egne fastsiddende tænder og genoprette det pæne smil og den gode funktion.

Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en almindelig anerkendt behandlingsmulighed, der er velegnet for langt de fleste. Et implantat er en kunstig tandrod, der indsættes i kæbeknoglen. Implantatet er fremstillet af titanium – et metal, der kan vokse fast i kæben.

Implantater kan støtte enten en enkelt tand, en fast keramikbro eller fungere som trykknapper for en protese.

På Tandklinikken Rådhusgården benytter vi udelukkende det anerkendte sweiziske implantatsystem Straumann.
 

Fjernelse af visdomstænder

Mange mennesker får på et tidspunkt problemer med én eller flere af sine visdomstænder. Ofte skyldes det blot gener mens tanden bryder frem, men af og til medfører tandens placering og frembrudsretning gentagne episoder med symptomer.

For år tilbage fjernede man visdomstænder næsten konsekvent under henvisning til forebyggelse. I dag vil vi altid forsøge at symptombehandle lokalt og dermed forsøge at undgå fjernelse af tanden.

Er symptomerne for generende og genopstår hyppigt kan fjernelse af tanden være nødvendigt. Mange gange er dette meget enkelt, billigt og kortvarigt, men andre gange skal der foretages en operation før tanden kan fjernes forsvarligt.

Der vil altid forudgående røntgenundersøges, for at minimere risikoen for skader.

Rodspidsoperation

Efter en veludført rodbehandling vil 10-15% af tænderne udvise tegn på tilbageværende infektion. Om muligt forsøges rodbehandlingen omgjort, men der kan være anatomiske forhold, stifter i rødderne eller lignende, der gør dette umuligt.

I så tilfælde udføres en rodspidsoperation. Dette udgør en lille operation for spidsen af den dårlige rod fjernes. Efterfølgende udføres en lille forseglende fyldning på rodspidsen.